Dziś jest środa, 28.10.2020, imieniny Szymona, Tadeusza
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Rozwoju i Spraw Społecznych » Aktualności » Pierwszy rok kadencji 2018-2023 za nami

Pierwszy rok kadencji 2018-2023 za nami

Pierwszy rok kadencji 2018-2023 za nami

Minął właśnie pierwszy rok kadencji władzy samorządowej. Dokładnie 20 listopada 2018 roku Wójt Gminy - Ireneusz Augustyniak wraz z 15 radnymi złożyli ślubowanie. Nowa kadencja przyniosła ze sobą wiele zmian w samorządzie. Po raz pierwszy przedstawiciele władz (wójt, radni, sołtysi) swoje funkcję pełnić będą przez okres 5 lat. Sporą nowością jest konieczność nagrywania sesji i transmitowania „na żywo”. Od tego roku istotnym elementem decydującym o udzieleniu Wójtowi absolutorium, jest tzw. Raport o stanie gminy – dokument którego treść Wójt przedkłada Radnym, a obejmujący wszystkie aspekty funkcjonowania gminy w 2018 roku: budżet, środowisko i zabytki, sport, kulturę, pomoc społeczną, edukację, gospodarkę przestrzenną oraz pozostałe informacje o gminie

Obecna Rada Gminy Malanów liczy 15 radnych. Dla 7 osób jest to debiut w sprawowaniu tej zaszczytnej funkcji. Radzie przewodniczy Karol Płóciennik a funkcję wiceprzewodniczącego pełni Jerzy Frątczak. W trakcie pierwszego roku kadencji malanowscy radni obradowali na 12 sesjach, podczas których podjęli 87 uchwał.

Poniżej przedstawiamy zadania i inwestycje realizowane w trakcie pierwszego roku obecnej kadencji.

Inwestycje:

 • Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i stacji uzdatniania wody w Malanowie - prace polegały m.in. na wymianie pomp, budowie studni na wody popłuczne oraz zamontowaniu zautomatyzowanego systemu filtracji i uzdatniania wody. Łączny koszt inwestycji wyniósł 2.070.457,66 zł (w tym dofinansowanie 1.079.193,64 zł).
 • Budowa świetlicy wiejskiej w Celestynach – trwają prace budowlane. Budynek wyposażony zostanie w instalację fotowoltaiczną a teren wokół świetlicy wiejskiej zostanie zagospodarowany rekreacyjne. Planowany koszt inwestycji to 688.102,99 zł w tym dofinansowanie 388.833,00 zł.
 • Przebudowa drogi w Feliksowie – etap I - zakończono roboty budowlane polegające na utwardzeniu masą asfaltową odcinka drogi nad gazociągiem w miejscowości Feliksów.
 • Przebudowa drogi w Feliksowie – etap II - wykonano roboty budowlane polegające na utwardzeniu drogi w miejscowości Feliksów na odcinku 990 m za kwotę 495.161,59 zł. (w tym dofinansowanie 144.000,00 zł).
 • Remont drogi (nakładka asfaltowa) o długości 510 m w miejscowości Dziadowice-Folwark na kwotę 114.900,00 zł.
 • Remont drogi (nakładka asfaltowa) o długości 400 m w miejscowości Miłaczew na kwotę 68.500,00 zł.   
 • Remont drogi (nakładka asfaltowa) o długości 700 m w miejscowości Miłaczewek na kwotę 119.000,00zł.
 • Budowa chodnika w Grąbkowie – wybudowano chodnik o nawierzchni z kruszywa łamanego o długości 310m za kwotę 51.075,97 zł.
 • Budowa drogi Grąbków-Żdżenice – dokończenie inwestycji.
 • Budowa wodociągów na terenie Gminy –wybudowano wodociągi w miejscowościach Dziadowice (607,00 m), Kotwasice (dwa odcinki o łącznej długości 918,00 m), Rachowie (266,10 m) i Grąbkowie (610,00 m) za łączną kwotę ponad 85.343,26 zł.
 • Modernizacja Ośrodka Zdrowia - wykonano roboty budowlane polegające na wymianie części orynnowania oraz uzupełnieniu ubytków ocieplenia i odnowieniu elewacji za łączną kwotę 53.200,00 zł.
 • Budowa oświetlenia drogowego w Celestynach – wykonane roboty obejmowały montaż 2 opraw oświetleniowych za kwotę 10.100,00 zł.                              
 • Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwach Malanów, Miłaczew, Poroże, Rachowa, Skarżyn – Kolonia - wykonane roboty obejmowały m.in. montaż 10 opraw oświetleniowych oraz postawienie 8 słupów. Łączny koszt zadania wyniósł 56.820,00 zł.
 • Budowa placu zabaw w Targówce – zakupiono wyposażenie placu zabaw za kwotę 2.000,96 zł.
 • Rozbudowa placu zabaw w Miłaczewku - zakupiono wyposażenie placu zabaw za kwotę 2.662,95 zł.
 • Rozbudowa placu zabaw w Dziadowicach – Folwark - zakupiono wyposażenie placu zabaw za kwotę 11.000,00 zł.
 • Modernizacja budynku przy ul. Słonecznej 1 (siedziba Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej) - wykonano docieplenie oraz malowanie elewacji za kwotę 67.900,00 zł.
 • Adaptacja pomieszczeń na potrzeby wykonania ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Bibiannie – wykonano roboty budowlane za łączną kwotę ok. 17 tys. zł.
 • Modernizacja świetlicy w Grąbkowie - wykonano roboty budowlane za łączną kwotę 28.000,00 zł.
 • Ogrodzenie świetlicy w Feliksowie - wykonano prace za łączną kwotę 18.000,00 zł.
 • Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Malanowie – m.in. poprzez dostosowanie budynku dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Łączna kwota wykonanych prac wyniosła 161.820,21 zł.
 • Budowa siłowni zewnętrznej w Kotwasicach -zakupiono wyposażenie za kwotę 20.621,59 zł.
 • Wykonanie altany w Targówce – zadanie wykonano za kwotę 6.999,93 zł.
 • Wykonano wiaty przystankowe w miejscowości Żdżenice oraz Miłaczew za łączną kwotę 3.407,00 zł.
 • Remont świetlicy wiejskiej w Czachulcu Starym - remont obejmował wymianę drzwi wejściowych oraz wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku świetlicy za kwotę 18.000,00 zł.
 • Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Miłaczewie za kwotę 28.279,00 zł.
 • Zakup mini koparko - ładowarki YANMAR wraz z przyczepką do transportu za kwotę 130.000,00 zł.

Przygotowano również wiele dokumentacji niezbędnych do realizacji przyszłych inwestycji:

 • Budowa drogi w sołectwie Rachowa – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę odcinka długości około 175 m.
 • Budowa drogi w sołectwie Żdżenice – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę odcinka długości około 730 m.
 • Budowa ulicy Nowej, Tęczowej i Wiosennej wraz z przebudową części ulicy Spółdzielców - w trakcie sporządzania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę odcinka długości około 1,7 km.
 • Budowa ulicy Stawiszyńskiej w Malanowie (o długości 1100 m) – w trakcie sporządzania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca usunięcia kolizji energetycznej.
 • Przebudowa drogi Kotwasice-Zygmuntówek – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w celu usunięcia kolizji energetycznej. Inwestycja dotyczy odcinka drogi o długości 990 m rozpoczynającej się od Świetlicy Wiejskiej w Kotwasicach w stronę Zygmuntówka.
 • Budowa drogi w sołectwie Miłaczew-Kolonia – wykonano część dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odcinka długości około 660 m.
 • Przebudowa Ośrodka Zdrowia - wykonano dokumentację na dostosowanie budynku do wymogów Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej.
 • Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grąbkowie - wykonano dokumentację na rozbudowę placu zabaw w Grąbkowie.
 • Rozbudowa szkoły w Dziadowicach, budowa sali sportowej wraz z zapleczem –wykonano pełną dokumentację projektowo – kosztorysową według nowej koncepcji
 • Wykonano dokumentację na rozbudowę oświetlenia drogowego (montaż 16 opraw oświetleniowych)w miejscowościach Dziadowice-Folwark, Grąbków, Miłaczewek, Miłaczewskie Młyny i Targówka.

Pozyskane środki zewnętrzne. W sumie do malanowskiego samorządu z różnych źródeł trafiło prawie 6,5 mln zł.

 • 4.599.730,80 zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na projekt Energia ze źródeł odnawialnych dla mieszkańców Gminy Malanów (fotowoltaika) - podpisano umowę z wykonawcą.
 • 953.795,00 z Funduszu Dróg Samorządowych za „Budowę drogi gminnej Grąbków - Żdżenice”. W ramach tego zadania został kompleksowo przebudowany odcinek o długości 1,27km.
 • 388.833,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na „Budowęświetlicy wiejskiej w miejscowości Celestyny”.
 • 144.000,00 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na przebudowę 990m drogi w miejscowości Feliksów – etap II.
 • 78.187,00 zł z rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu’’- pozyskane środki przeznaczono na wykonanie prac remontowo - adaptacyjnych oraz wyposażenie kuchni w SP Malanów na ul. Parkowej 29.
 • 75.000,00 zł  z rezerwy oświatowej na dofinansowanie wyposażenia SP Dziadowice w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
 • ok. 42 tys. zł na realizację projektu partnerskiego pt. „Profesjonalne e-Urzędy w 10 jednostkach samorządu terytorialnego z Powiatów kaliskiego, konińskiego i tureckiego”. W ramach projektu wdrożono rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej oraz w obszarze zarządzania nieruchomościami, przeszkolono urzędników, utworzono punkt potwierdzający profil zaufany, zakupiono sprzęt IT  oraz oprogramowanie.
 • 32.400,00 zł z programu Lokalny Animator Sportu 2019 na wynagrodzenia animatorów prowadzących zajęcia w okresie marzec-listopad.
 • 28.000,00 zł z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK ,,Aktywna tablica’’– SP Miłaczew i SP Dziadowice, dotacja na zakup interaktywnych monitorów dotykowych.
 • 21.926,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich dzięki, któremu   wyposażono Świetlicę Wiejską w Malanowie oraz zorganizowano festiwal piosenki ekologicznej pn. „Ekomuzykowanie w Malanowie”.
 • 20.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zakup 57 sadzonek drzew miododajnych. Drzewka posadzono przy ul. Parkowej w Malanowie.
 • 16.321,00 zł z Funduszu Składkowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla jednostki OSP Malanów na zakup wyposażenia przeciwpożarowego.
 • 13.964,00 zł z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wymianę młodzieży polsko-niemieckiej.
 • 12.488,00 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  na realizację projektu pt. „Gmina Malanów – bezpieczniej na drodze”.
 • 11.916,00 zł z Fundacji PZU na realizacje projektu „Wesel dawnych czar”.
 • 11.400,00 zł z Programu wsparcia nauczania języka niemieckiego przez Samorząd Powiatu Tureckiego w klasach I-III szkół podstawowych w latach 2017/2020 (kontynuacja na 2019 rok).
 • 9.715,40 zł z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup umundurowania specjalistycznego dla OSP Grąbków.
 • 7.582,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt mający na celu rozwój naukowy dzieci młodzież z gminy Malanów oraz promocję czytelnictwa „Z biblioteką w świecie nauki”.
 • 6.750,00 zł dofinansowanie otrzymane z Funduszu Składkowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla jednostki OSP Kotwasice na zakup wyposażenia przeciwpożarowego.
 • 6.666,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych.
 • 5.000,00 zł nagroda za zgłoszony projekt „Akcja oddychaj i pyłu nie wdychaj” w ramach konkursu  "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego" organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
 • 4.500,00 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miłaczewie” w ramach którego zakupiono wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Miłaczewie.
 • 2.000,00 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów wojennych.

DM


Pozostałe aktualności