Dziś jest niedziela, 16.06.2019, imieniny Aliny, Justyny
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Rozwoju i Spraw Społecznych » Aktualności » Urząd Gminy w Malanowie jednym z 10 profesjonalnych e-Urzędów w jednostkach samorządu terytorialnego Powiatów kaliskiego, konińskiego i tureckiego.

Urząd Gminy w Malanowie jednym z 10 profesjonalnych e-Urzędów w jednostkach samorządu terytorialnego Powiatów kaliskiego, konińskiego i tureckiego.

Urząd Gminy w Malanowie jednym z 10 profesjonalnych e-Urzędów w jednostkach samorządu terytorialnego Powiatów kaliskiego, konińskiego i tureckiego.

W dniu 12 września 2018 r. Wójt Gminy Malanów podpisał umowę partnerską w sprawie  dofinansowania i realizacji projektu pn. „Profesjonalne e-Urzędy w 10 jednostkach samorządu terytorialnego z Powiatów kaliskiego, konińskiego i tureckiego”, Programu POWER: Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Projekt będzie realizowany od września 2018 r. do grudnia 2019 r. przy współpracy 12 partnerów, w tym 10 jednostek samorządu terytorialnego oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski i Centrum Wspierania Administracji Pro Publico sp. z o.o. S.K.A. Wartość projektu to 1 914 439,20 zł. Gmina Malanów otrzyma dofinansowanie w wysokości ok. 100 000,00 zł.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy efektywności i wzrostu jakości świadczenia usług administracyjnych w urzędach JST z woj. wielkopolskiego i lubuskiego objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi oraz podniesienie kompetencji 250 kadr.

W Urzędzie Gminy w Malanowie nastąpi poprawa elektronizacji procesu obsługi podatków i opłat, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy, w tym: Wdrożenie e-Portalu dla potrzeb świadczenia internetowej obsługi interesantów w obszarze podatków i opłat; Zakup sprzętu IT -dla potrzeb elektronizacji procesu obsługi podatków i opłat dla potrzeb wyposażenia stanowiska pracy punktu potwierdzania profili zaufanych. Wdrożone zostaną rozwiązania poprawiające dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje, poprawiające jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta. W ramach projektu odbędzie się 1528 godzin szkoleń dziedzinowych dla pracowników Urzędu Gminy w Malanowie. Realizacja zadań projektowych w zakresie szkoleń umożliwi poprawę kompetencji pracowników w obszarze podatków i opłat, zarządzania nieruchomościami, w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi.

K.P.

 


Galeria zdjęć


Pozostałe aktualności