Dziś jest sobota, 23.02.2019, imieniny Damiana, Romany
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Rozwoju i Spraw Społecznych » Aktualności » TO I OWO O ŚRODOWISKU: Segreguj odpady

TO I OWO O ŚRODOWISKU: Segreguj odpady

TO I OWO O ŚRODOWISKU: Segreguj odpady

Odpady towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów, a z rozwojem ludzkości powstawało ich coraz więcej. Dlatego bardzo ważne jest ich właściwe gospodarowanie.

Segregowanie odpadów, ich odzysk oraz recykling w systemie gospodarowania odpadami, mają niezwykle istotny wpływ na środowisko. Przez recykling rozumie się ponowne przetwarzanie odpadów na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Dzięki temu nie zmniejszamy zasobów naturalnych surowców, oszczędzamy energię i pieniądze. Drugim głównym celem recyklingu jest także zmniejszenie ilości odpadów. Przez odzysk natomiast rozumiemy wszelkie działania, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części. Dzięki takim działaniom dbamy o środowisko i zachowanie równowagi pomiędzy rozwojem, a naturą. Mimo, że wciąż wprowadza się nowe rozwiązania prawne, to przetwarzanie odpadów komunalnych nadal jest słabo rozwinięte. Wstępem do procesów przetwarzania odpadów jest właściwa ich segregacja. Z tego powodu tak ważne jest, aby każda rodzina segregowała odpady już we własnym domu. Ponadto daje to wymierne korzyści pieniężne.

W nowych regulacjach prawnych przyjęty został ogólny podział na frakcje odpadów, które należy w odpowiedni sposób gromadzić w naszych domach przed ich oddaniem.

Pierwszą frakcją są odpady biodegradowalne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych. Zbieramy ją w workach koloru brązowego z napisem „BIO”.

Wrzucamy tutaj odpadki warzywne i owocowe, gałęzie, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, resztki jedzenia. Nie wrzucamy natomiast kości zwierząt, odchodów zwierzęcych, popiołu, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych w tym niebezpiecznych.

Należy podkreślić, że bioodpadów nie można wrzucać do odpadów zmieszanych. Dopuszcza się z kolei ich kompostowanie w przydomowych kompostownikach.

Pozostałe odpady dzielą się na następujące frakcję:

  • Metale i tworzywa sztuczne gromadzone w workach koloru żółtego,
  • Szkło gromadzone w workach koloru zielonego,
  • Papier gromadzony w workach koloru niebieskiego,
  • Popiół oddawany jest we własnych pojemnikach,
  • Odpady zmieszane oddawane są również we własnych pojemnikach.

Szczegółowe zasady segregacji odpadów komunalnych obowiązujące na terenie Gminy Malanów zostały przedstawione przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Malanowie w formie ulotek, które są również dostępne w wersji elektronicznej pod adresem:

http://pgk.malanow.pl/aktualnosci/gospodarka-odpadami-od-1-lipca-sprawdz-jak-segregowac

Należy wspomnieć, że odpady niebezpieczne takie jak przeterminowane lekarstwa czy zużyte baterie gromadzimy oddzielnie i przekazujemy je do wyznaczonych punktów o czym przeczytacie Państwo szerzej w kolejnym numerze „Gazety Malanowskiej”.

„Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci”.

Czy wiesz, że?

Jedna tona szkła to około 3300 sztuk nowych, półlitrowych butelek.

ŁK


Pozostałe aktualności