Dziś jest wtorek, 16.07.2019, imieniny Mariki, Benity
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Rozwoju i Spraw Społecznych » Aktualności » TO I OWO O ŚRODOWISKU: Retencjonuj wodę w środowisku

TO I OWO O ŚRODOWISKU: Retencjonuj wodę w środowisku

TO I OWO O ŚRODOWISKU: Retencjonuj wodę w środowisku

Na początku należy wyjaśnić czym jest retencja wodna. Najogólniej mówiąc rozumiemy przez to zdolność do magazynowania wody oraz jej przetrzymywania przez pewien określony czas w środowisku. Dzięki temu zasoby wodne powiększają się na skutek zmiany szybkiego spływu powierzchniowego na powolny odpływ gruntowy.

Retencja wodna wiąże się z czasowym zatrzymaniem w środowisku wody w różnej postaci, m.in. wody opadowej, śniegu, a także wody podziemnej. W wielu przypadkach retencja powoduje znaczne ograniczenie prędkości wody płynącej po powierzchni terenu, ale również ograniczenie prędkości wody płynącej korytem rzeki czy strumienia. Skutkuje to oczywiście spowolnieniem obiegu wody w środowisku.

Człowiek zagospodarowując teren dla swoich potrzeb, przekształca go zmieniając dotychczasowe stosunki wodne. Tereny zabudowane cechują się znacznym udziałem powierzchni utwardzonych, pokrytych np. brukiem. Ten sposób zagospodarowania sprzyja szybkiemu odpływowi wód opadowych lub roztopowych bezpośrednio do odbiornika. Taki mechanizm coraz częściej prowadzi do występowania gwałtownych wezbrań.

            W bieżącym roku obszar naszej gminy został dotknięty skutkami suszy. Bardzo ważnym elementem ograniczającym jej skutki jest retencjonowania wody poprzez tzw. „małą retencję”. Obejmuje ona bezpośrednie przechwytywanie wody opadowej i jej gromadzenie. Dotyczy to zazwyczaj gromadzenia wody opadowej spływającej z powierzchni utwardzonych np. kostką brukową, bądź z dachów budynków, ale również po powierzchni terenu na glebach nieprzepuszczalnych.

Pamiętajmy, że możemy w prosty sposób zatrzymywać wodę w naszym otoczeniu.

Oto kilka przykładów:

  • Magazynuj wodę na działce np. w zbiornikach zakopanych w gruncie, poprzez budowę małych stawów lub oczek wodnych, co umożliwia:
  • utrzymanie wyższego poziomu wody gruntowej na działce ograniczając skutki suszy, jednocześnie obniżając koszty związane z podlewaniem roślin, a z drugiej strony ogranicza możliwości podtopienia działki,
  • zgromadzenie zapasu wody deszczowej (o niskiej mineralizacji) np. do podlewania ogrodu,
  • zmniejszenie odpływu wód opadowych do kanalizacji lub na niżej położone grunty, a zatem zmniejszenie możliwości wystąpienia podtopień terenów niżej położonych,
  • Chroń istniejące naturalne enklawy w rolnictwie np. stawy, kępy drzew i krzewów.

Drzewa przy drogach budzą wątpliwości rolników, gdyż bezpośrednio pod koronami drzew plony są niższe z powodu zacienienia i konkurencji o wodę i sole mineralne. Z drugiej strony, liczne badania naukowe i doświadczenia praktyczne wskazują, że na całości pola otoczonego drzewami plony są wyższe niż na polu bezdrzewnym. Dlaczego tak jest?

  • drzewa hamują wiatr, ograniczają wysuszenie pola i roślinności oraz wywiewanie próchnicy i cząstek gleby,
  • drzewa zwiększają nawodnienie pola, akumulują śnieg prowadząc do powolniejszych roztopów,
  • na podtopionych polach drzewa przyspieszają osuszanie, co było jednym z powodów tradycyjnego na polskiej wsi sadzenia wierzb wśród pól,
  • w zadrzewieniach gniazdują pożyteczne owady zapylające uprawy i żerujące na szkodnikach upraw.

Poprzez zabiegi małej retencji można skrócić okres suszy nawet o 4-5 dni. Dla upraw ma to niebagatelne znaczenie.

            Z końcem sierpnia br. zakończyliśmy nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest. O szczegółach tegorocznej akcji przeczytacie Państwo w następnym numerze Gazety Malanowskiej.

„Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci”.

Czy wiesz, że?

Dziennie w okresie suszy z 1 m2 powierzchni gleby wyparowuje około 5 l wody.

ŁK


Pozostałe aktualności