Dziś jest sobota, 23.02.2019, imieniny Damiana, Romany
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Rozwoju i Spraw Społecznych » Aktualności » TO I OWO O ŚRODOWISKU: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

TO I OWO O ŚRODOWISKU: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

TO I OWO O ŚRODOWISKU: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

W 2014 r. na terenie Gminy Malanów utworzony został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK. Jest to miejsce gdzie mieszkańcy Gminy Malanów mogą bezpłatnie oddać selektywnie zebrane we własnym gospodarstwie domowym odpady. 

Zlokalizowany jest przy ul. Kaliskiej w Malanowie, na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków. Jest czynny dwa dni w tygodniu tj. w środę w godzinach 1200 – 1800 oraz w sobotę w godzinach 800 – 1400.

Do PSZOK można dostarczyć następujące rodzaje odpadów:

 • Szkło opakowaniowe,
 • Tworzywa sztuczne,
 • Papier i tektura,
 • Metale,
 • Opakowania wielomateriałowe,
 • Resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich,
 • Rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wybielania plam i opakowania po nich,
 • Zbiorniki po areozolach, pozostałości po domowych środkach dezynsekcji i dezynfekcji,
 • Środki ochrony roślin i opakowania po nich,
 • Lampy fluorecsencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki,
 • Zużyte pojemniki po tuszach i tonerach,
 • Przeterminowane leki,
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kompletny tzn. bez wymontowanych silników, zasilaczy, sprężarek itp.,
 • Zużyte baterie i akumulatory,
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe – wytworzone w gospodarstwie domowym tj. materace itp.,
 • Zużyte opony – pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym,
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów tj. gruz ceglany i betonowy, materiały ceramiczne, drewno, usunięte fragmenty tynku, styropian z wyłączeniem: odpadów zawierających substancje niebezpieczne np. papy, eternitu, azbestu, smoły, asfaltu itp.

Pamiętaj! PSZOK przyjmuje wyłącznie:

 • odpady zebrane selektywnie oraz dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone we własnym zakresie w ilości do 500 kg na rok z gospodarstwa domowego.

PSZOK nie przyjmie:

 • odpadów zebranych nieselektywnie lub dostarczonych w sposób nieselektywny,
 • odpadów niebędących odpadami komunalnymi, tj. pochodzącymi od podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji lub napraw,
 • opon pochodzących z działalności rolniczej, przemysłowej,
 • szyb oraz części samochodowych,
 • szkła zbrojonego i hartowanego,
 • papy, eternitu, wyrobów zawierających azbest,
 • odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji lub nieodpowiednio nieoznaczonych (brak etykiet w przypadku odpadów niebezpiecznych).

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych został zamieszczony na stronie www.pgk.malanow.pl.

O odpadach problemowych zwierających azbest, których PSZOK nie przyjmuje przeczytacie Państwo szerzej w kolejnym numerze „Gazety Malanowskiej”.

„Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci”.

Czy wiesz, że?

Przeciętny człowiek w ciągu 7 tygodni wyrzuca tyle śmieci ile sam waży.

ŁK


Pozostałe aktualności