Dziś jest poniedziałek, 21.01.2019, imieniny Agnieszki, Jarosławy
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Rozwoju i Spraw Społecznych » Aktualności » TO I OWO O ŚRODOWISKU: Bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest

TO I OWO O ŚRODOWISKU: Bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest

TO I OWO O ŚRODOWISKU: Bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest

Jak wspominaliśmy w poprzednim numerze Gazety Malanowskiej ze względu na niebezpieczeństwo płynące ze strony azbestu, jego usuwanie należy pozostawić wyspecjalizowanym firmom.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa należy spełnić szereg wymagań dotyczących prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych. Specjalizujące się w tym zakresie firmy dysponują odpowiednim sprzętem i wyposażeniem oraz stosownie przeszkolonym personelem. Ponadto zdemontowany azbest jest przez taką firmę niezwłocznie dostarczany do miejsc składowania i utylizacji.

ZABRANIA SIĘ!

v  Ponownego użytkowania usuniętych wyrobów azbestowych, które w momencie ich  usunięcia stają się odpadem niebezpiecznym.

v  Przekazywanie lub odsprzedaż niepotrzebnych wyrobów zawierających azbest.

v  Składowanie odpadów azbestowych (dopuszcza się czasowe składowanie odpadów azbestowych przez właściciela nieruchomości, który złożył wniosek do Gminy i oczekuje na ich odebranie przez wyspecjalizowaną firmę).

v  Wyrzucania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

v  Mieszanie odpadów zawierających azbest z innymi rodzajami odpadów.

v  Samodzielne usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Jak co roku Gmina Malanów wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców naszej gminy wspiera ich w usuwaniu tego niebezpiecznego odpadu. Trwa już nabór wniosków dotyczący bezpłatnej usługi demontażu, transportu i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest od mieszkańców. Wnioski można składać do 31 sierpnia 2018 roku w Urzędzie Gminy w Malanowie.

Przypominamy również, że w zależności od charakteru wykonywanych robót wnioskodawca przed złożeniem wniosku do Urzędu Gminy o wykonanie powyższej usługi zobowiązany jest dokonać zgłoszenia lub uzyskać pozwolenie na budowę od Starosty Tureckiego.

Wnioski realizowane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania i będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy.

Formularze wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Malanów w pok. nr 26, oraz pod adresem http://rrss.malanow.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-o-usuniecie-azbestu.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Malanowie u Pana Łukasza Kurka pok. nr 26 oraz pod nr telefonu 63 2883083 wew. 44 lub pod adresem e-mail: srodowisko@malanow.pl

Jednocześnie przypominamy o konieczności zgłaszania do gminy ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest co jest obowiązkiem i determinantą wnioskowania o bezpłatną usługę.

Jak dbać o środowisko w okresie rozpoczynającego się okresu wegetacyjnego przeczytacie Państwo w następnym numerze Gazety Malanowskiej.

„Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci”.

Czy wiesz, że?

W latach 80-tych zużycie azbestu na jednego mieszkańca szacowano w Polsce na 1,7 kg co stanowiło 16-te miejsce na świecie.

ŁK


Pozostałe aktualności