Dziś jest sobota, 23.02.2019, imieniny Damiana, Romany
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Rozwoju i Spraw Społecznych » Aktualności » Rozwijanie działalności gospodarczej - nabór wniosków

Rozwijanie działalności gospodarczej - nabór wniosków

Rozwijanie działalności gospodarczej - nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w następującym zakresie: Rozwijania działalności gospodarczej.


Termin składania wniosków: od 19.02.2018 r. do 05.03.2018 r.
Miejsce składania wniosków: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., ul. Kolska Szosa 3, 62-700 Turek, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
Sposób przygotowania i składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.lgd-tur.org.pl przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy.

Wnioski należy złożyć w formie uniemożliwiającej jego samoistną dekompletację (np.
poprzez umieszczenie w segregatorze lub skoroszycie):
     - w wersji papierowej w 2 egzemplarzach (oryginał wraz z kopią),
     - w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach;


Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy.

Uwaga: Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie złożony w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. w Turku.

Forma udzielanego wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych

Maksymalny dopuszczalny poziom pomocy wynosi: 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pod warunkiem utworzenia minimum 1 miejsca pracy oraz
maksymalnie 50% w przypadku, gdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie tworzy miejsca pracy. Maksymalna dopuszczalna kwota pomocy nie może przekroczyć 300 tys. złotych, przy
czym nie może przekroczyć:


a) 100 tys. złotych przy min. 1 utworzonym miejscu pracy,
b) 200 tys. złotych przy min. 2 utworzonych miejscach pracy,
c) 300 tys. złotych przy min. 3 utworzonych miejscach pracy,
d) w przypadku, gdy prowadzący działalność nie tworzy miejsca pracy: 25 tys. zł,

zastrzeżeniem §4 ust. 1 pkt 6 oraz §7 ust. 2 Rozporządzenia LSR.

Limity dostępnych środków w ramach naboru: 1 382 203,00 zł
Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, formularze wniosków o płatność oraz formularze umowy o udzielenie wsparcia dostępne
są:
 - na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: http://www.arimr.gov.pl
 - na stronie internetowej Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy biura
LGD Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.
pod numerem telefonu: 63 289 36 57 lub 601 614 609

DM


Pozostałe aktualności