Dziś jest poniedziałek, 21.01.2019, imieniny Agnieszki, Jarosławy
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Rozwoju i Spraw Społecznych » Aktualności » Radni przyjęli sprawozdanie ze współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi

Radni przyjęli sprawozdanie ze współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi

Na ostatniej sesji Rady Gminy Radni przyjęli jednogłośnie sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi za rok 2017. Współpraca oparta była na dwóch filarach: finansowym i pozafinansowym.

Od strony finansowej w budżecie gminy przeznaczono na otwarte konkursy ofert kwotę 55000zł, czyli o 3000zł więcej niż w roku poprzednim. W lutym ogłoszone zostały 2 konkursy na realizację czterech zadań publicznych:

- z zakresu kultury;

- z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

- pomocy rodzinom i osobom najbardziej potrzebującym, czyli ubogim, bezrobotnym, bezdomnym, niepełnosprawnym i z rodzin wielodzietnych oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie zbiórek żywności;

- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Po rozstrzygnięciu konkursów podpisane zostało aż 16 umów z 11 organizacjami; dla porównania rok 2016 to 11 umów podpisanych z 7 organizacjami.

Dzięki partycypacji III sektora w kosztach tych zadań i pozyskiwaniu środków z dodatkowych źródeł udało im się zrealizować zadania publiczne o łącznej wartości ponad 194000zł. Dodatkowo w ramach współpracy jedno ze stowarzyszeń działające na terenie naszej gminy otrzymało pożyczkę w kwocie blisko 9000zł na realizację dwóch zadań dofinansowanych z Lokalnej Grupy Działania Turecka Unia Rozwoju TUR.

Poza powyższym gmina przeznaczyła 71000zł w ramach otwartych konkursów na rozwój sportu. Środki te otrzymały trzy kluby sportowe, które zrealizowały zadania o wartości ponad 75000zł.

Łącznie w roku 2017 z budżetu gminy na otwarte konkursy ofert oraz pożyczki dla organizacji pozarządowych przeznaczono kwotę blisko 135000zł, czyli o ok. 12000zł więcej niż w roku poprzednim.

Ale współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi to nie tylko przekazywanie pieniędzy. To także szereg innych działań, między innymi:

- udostępnianie obiektów gminnych;

- udostępnianie sprzętu i wyposażenia należącego do gminy;

- przekazywanie informacji o szkoleniach, konferencjach i innych wydarzeniach;

- przekazywanie informacji o możliwych źródłach finansowania;

- pomoc w sprawach merytorycznych i proceduralnych;

- pomoc w przygotowywaniu dokumentów konkursowych;

- pomoc w przygotowywaniu rozliczeń otrzymanych grantów;

- bezpłatne udostępnienie stron na portalu malanow.pl;

- bezpłatna możliwość publikacji na łamach miesięcznika "Gazeta Malanowska";

- patronat Gminy Malanów, Wójta Gminy czy Przewodniczącego Gminy;

- pomoc w organizacji wydarzeń niesiona przede wszystkim przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną w Malanowie oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malanowie;

- organizacja finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

- współpraca z Lokalną Grupą Działania Turecka unia Rozwoju TUR;

- współpraca ze stowarzyszeniami OSP;

Szczegóły współpracy znajdują się w załączonym sprawozdaniu.

ŁN


Pliki do pobrania


Pozostałe aktualności