Dziś jest wtorek, 16.07.2019, imieniny Mariki, Benity
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Rozwoju i Spraw Społecznych » Aktualności » Ponad 400 tys. zł na fundusz sołecki w 2019 roku

Ponad 400 tys. zł na fundusz sołecki w 2019 roku

Ponad 400 tys. zł na fundusz sołecki w 2019 roku

2019 będzie dziesiątym rokiem funkcjonowania Funduszu Sołeckiego w gminie Malanów. W przyszłym roku sołectwa będą mogły wydać blisko 30 tysięcy złotych więcej niż w roku bieżącym.

Wysokość funduszu sołeckiego na przyszły rok wyniesie 409 050,19 zł. O tym na co pieniądze te zostaną spożytkowane zdecydują mieszkańcy poszczególnych sołectw podczas sierpniowych i wrześniowych zebrań sołeckich.

Zestawienie środków finansowych na 2019 dla poszczególnych sołectwach prezentuje poniższa tabela.

 

Nazwa sołectwa

Wysokość środków

przypadających na dane sołectwo

1

BIBIANNA

21 081,33 zł

2

CELESTYNY

12 666,89 zł

3

CZACHULEC STARY

19 000,34 zł

4

DZIADOWICE

31 124,37 zł

5

DZIADOWICE-FOLWARK  

17 688,41 zł

6

FELIKSÓW

26 781,43 zł

7

GRĄBKÓW

37 593,53 zł

8

KOTWASICE

45 238,91 zł

9

MALANÓW

45 238,91 zł

10

MIŁACZEW

19 407,49 zł

11

MIŁACZEW KOLONIA

14 069,30 zł

12

MIŁACZEWEK

20 221,79 zł

13

POROŻE

19 769,40 zł

14

RACHOWA

14 793,12 zł

15

SKARŻYN-KOLONIA

15 607,42 zł

16

TARGÓWKA

23 750,43 zł

17

ŻDŻENICE

25 017,12 zł

 

Łącznie

409 050,19 zł

 

Warto wspomnieć, że ze środków funduszu w ubiegłych latach udało się wykonać  m.in. remonty świetlic wiejskich, a w sołectwie Miłaczewek powstał plac zabaw. Zagospodarowano tereny przy świetlicach, tworząc centra wsi. Z roku na rok dzięki środkom z funduszu sołeckiego sołectwa sukcesywnie dokonują zakupu wyposażenia świetlic i placów, a także ponoszą częściowo koszty bieżącego utrzymania tych obiektów. Ze środków funduszu sołeckiego sfinansowane były takie zadania jak: zakupy gruntów, budowa oświetlenia drogowego i ulicznego, budowa wodociągu i chodnika, a także remonty i naprawy dróg gminnych. Fundusz sołecki był wykorzystywany również do tworzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej inwestycji planowanych do realizacji na terenie poszczególnych sołectw. Z tych środków finansowano także zakupy strojów sportowych i ludowych, sprzętów i wyposażenia szkół oraz boisk sportowych. Fundusz sołecki pozwolił także na zakup sprzętu przeciwpożarowego i bojowego, dla jednostek OSP działających na terenie poszczególnych sołectw.

Kolejnym ważnym zadaniem, które możliwe było do zrealizowania to organizowanie wydarzeń i spotkań kulturalnych, pozwalających kultywować tradycje lokalne i przekazywać młodemu pokoleniu historię ich „małych ojczyzn”.

W sierpniu i wrześniu br. odbędą się zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy, ponownie zadecydują na jakie zadania przeznaczyć środki z funduszu w kolejnym roku. Na ten cel, w przyszłorocznym budżecie gminy wyodrębniona zostanie kwota  409 050,19 zł.

Zgodnie z obwiązującą ustawą o Funduszu Sołeckim, inicjatywy podejmowane w sołectwach, powinny służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy oraz być zgodne ze strategią rozwoju.

Z propozycją przeznaczenia środków może wystąpić sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Jego przyjęcie następuje w drodze uchwały, która zapada zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, dlatego już dziś warto zastanowić się na co przeznaczyć przyszłoroczne środki.

 

MarK


Galeria zdjęć


Pozostałe aktualności