Dziś jest niedziela, 16.06.2019, imieniny Aliny, Justyny
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Rozwoju i Spraw Społecznych » Aktualności » Pomoc dla rolników poszkodowanych przez suszę

Pomoc dla rolników poszkodowanych przez suszę

Pomoc dla rolników poszkodowanych przez suszę

W dniu 31 lipca 2018 roku Rada Ministrów podjęła Uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 roku suszy lub powodzi.

Na podstawie powyższej uchwały, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielała w 2018 roku między innymi pomocy finansowej producentom rolnym, u których szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy. Producenci rolni będą mogli składać wnioski o udzielenie pomocy w terminie od 14 do 28 września 2018 roku w siedzibach Biur Powiatowych ARiMR.

Stawka pomocy określona została w kwocie 1000 zł na 1 hektar powierzchni danej uprawy. Wysokość pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% w przypadku producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50%> powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk.

Warunkiem udzielenia pomocy będzie dołączenie protokołu oszacowania zakresu i wysokości szkód przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody, przy czym w przypadku szkód powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej wojewoda potwierdza wystąpienie szkody, sporządzając adnotację na tym protokole.

Wnioski o udzielenie pomocy obejmujące szkody powstałe na powierzchni uprawy w wysokości co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy można składać od 26.09.2018 r. do 17.10.2018 r. Stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy.

Ponadto pragniemy wyjaśnić, wszystkim rolnikom uprawiającym kukurydzę i ziemniaki, że komisja może szacować szkody tylko i wyłącznie w uprawach objętych suszą zgodnie wynikami monitoringu jaki prowadzi i ogłasza Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG). W siódmym okresie raportowania tj.od 21 maja do 20 lipca 2018 roku, a więc w okresie naboru wniosków, IUNG stwierdził wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski. Wśród wyszczególnionych upraw wymieniono: krzewy owocowe, zboża ozime, rośliny strączkowe, tytoń, zboża jare. Powyższe wytyczne i dane wiążą komisję podczas szacowania strat.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach ARiMR pod adresem http://www.arimr.gov.pl/susza-pomoc-kleskowa.html

ŁK


Pozostałe aktualności