Dziś jest poniedziałek, 27.05.2019, imieniny Jana, Juliusza
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Rozwoju i Spraw Społecznych » Aktualności » Chcesz uprawiać mak i konopie włókniste? Zgłoś to!

Chcesz uprawiać mak i konopie włókniste? Zgłoś to!

Chcesz uprawiać mak i konopie włókniste? Zgłoś to!

Uprzejmie informujemy, iż stosownie do art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii — „Sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określi, w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie".

W celu przygotowania projektu ww. uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, niezbędnym jest uzyskanie z terenu gmin województwa wielkopolskiego informacji o proponowanej powierzchni uprawy maku i/lub konopi włóknistych w 2019 roku.

Jednocześnie informujemy, iż producenci prowadzący uprawę maku i konopi włóknistych na terenie gminy są zobowiązani do zawarcia umowy kontraktacji z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i/lub konopi włóknistych lub do złożenia zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3, składanego do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie 14 dni po dokonaniu ich wysiewu.

Producentom rolnym, którzy zamierzają uprawiać mak i/lub konopie włókniste w 2019 roku,  przypominamy, że w dniu 3 grudnia 2018 roku mija ostateczny termin nadesłania w/w informacji do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

 Zgłoszenia dokonane po wyznaczonym terminie nie będą uwzględnione.

MarK


Pozostałe aktualności