Dziś jest sobota, 23.02.2019, imieniny Damiana, Romany
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Rozwoju i Spraw Społecznych » Aktualności » Akcja "Oddychaj pyłu nie wdychaj"

Akcja "Oddychaj pyłu nie wdychaj"

Akcja "Oddychaj pyłu nie wdychaj"

Zanieczyszczenie powietrza to bardzo istotny problem w naszym kraju i nie omija obszaru Gminy Malanów. Wg badań zrealizowanych w 2015 roku blisko 55 % mieszkańców naszej gminy narażonych jest bezpośrednio na negatywne skutki, które niesie ze sobą oddychanie zanieczyszczonym powietrzem. Niestety często to właśnie mieszkańcy wpływają na negatywną jakość powietrza na swoim obszarze. „Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami wskazuje, że ponad połowa (53 %) unoszących się w powietrzu pyłów pochodzi z gospodarstw domowych. Szczególnie rakotwórczy jest benzo(a)piren, a za ok. 87 % tego związku odpowiadają właśnie domy”.

 

Powyższy problem jest wynikiem braku świadomości i wiedzy mieszkańców, że sami mają wpływ na jakość powietrza, którym oddychają. Urząd Gminy w Malanowie chciałby uświadomić mieszkańcom istotę problemu zanieczyszczenia powierza na naszym terenie oraz wskazać działania naprawcze. W tym celu w lutym 2018 r. rozpoczął realizację projektu AKCJA „ODDYCHAJ I PYŁU NIE WDYCHAJ”, realizowanego w ramach konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii, którego organizatorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Fundacja Nasza Ziemia jest Partnerem.

 

Wartość projektu opiewa na kwotę 15 781,50 zł, wkład własny gminy 5790,00 zł, dofinasowanie w wysokości 9991,50 zł. W ramach projektu zamierzamy przeprowadzić działania sprzyjające zmniejszaniu negatywnego wpływu człowieka na środowisko, zwłaszcza przeciwdziałać negatywnym skutkom palenia śmieci.

W projekcie zostaną zrealizowane następujące działania:

- przedstawienie teatralne zorganizowane na terenie Gminnego Przedszkola w Malanowie;

- happening przedszkolaków „Przedszkolak się tym chwali, że śmieci segreguje, a nie pali” (przemarsz ulicami miejscowości Malanów) poprzedzony pogadankami i warsztatami w przedszkolu;

- w szkołach podstawowych odbędą się lekcje o tematyce dot. ochrony środowiska naturalnego oraz zajęcia twórcze, w ramach których powstaną prace skierowane na gminny konkurs ekologiczny;

- na terenie gminy zostaną rozpropagowane ulotki informacyjne na temat skutków palenia śmieci;

- w maju 2018 r. odbędzie się spotkanie z mieszańcami gminy pt. AKCJA „ODDYCHAJ I PYŁU NIE WDYCHAJ”, w ramach którego zostaną przekazywane informacje dot. niewłaściwego palenia; przeprowadzone konkursy i zabawy ekologiczne dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i pozostałych uczestników spotkania; przeprowadzone badanie ankietowe.

Mamy nadzieję, że realizacja w/w działań w znacznej mierze przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Malanów.

KP


Galeria zdjęć


Pliki do pobrania


Pozostałe aktualności