Dziś jest sobota, 23.02.2019, imieniny Damiana, Romany
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Rozwoju i Spraw Społecznych » Aktualności » 365 dni w Gminie Malanów – czyli podsumowanie 2017 roku

365 dni w Gminie Malanów – czyli podsumowanie 2017 roku

365 dni w Gminie Malanów – czyli podsumowanie 2017 roku

Szanowni Mieszkańcy,

Stało się już tradycją, że przełom starego i nowego roku to czas podsumowań. Patrząc na miniony rok, staramy się ocenić co udało się w trakcie tych 365 dni zrealizować. Dla wszystkich był to zapewne bardzo pracowity rok, w którym musieliśmy wykazać się ogromnym zaangażowaniem, aby zaplanowane zadania były możliwe do wykonania. Nie brakowało pozytywnych wydarzeń i emocji zarówno w sferze kultury jak i sportu. Po raz kolejny nasi mieszkańcy odnosili sukcesy. Na terenie gminy wykonanych zostało wiele inwestycji.

Miniony rok był trudny. Wszyscy mamy w pamięci potężne nawałnice które przetoczyły się przez nasz kraj a nie ominęły również naszej gminy.

Przed nami kolejny rok działań i ciężkiej wytężonej pracy. Jaki on będzie, jakie przyniesie owoce, będziemy mogli ocenić najwcześniej za rok. Jedno jest pewne: będzie to rok wyjątkowy przynajmniej z jednego powodu - oto weszliśmy w rok wielkiego jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Poniżej przedstawiamy Państwu subiektywny przegląd tego co naszym zdaniem było ważne dla Gminy Malanów w minionym 2017 roku.

Szczegółowe informacje o tym co się działo i co się dzieje w naszej gminie, możecie Państwo znaleźć na naszym portalu www.malanow.pl

 Gmina Malanów w statystyce

Stan ludności Gminy Malanów na dzień 31.12.2017 r. wynosił 6585 czyli o 5 osób więcej niż na koniec 2016 r. Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach Gminy przedstawia się następująco.

Miejscowość

Liczba mieszkańców

Bibianna                  

265

Brody                         

77

Celestyny                    

81

Czachulec Stary        

220

Dziadowice              

487

Dziadowice-Folwark

189

Feliksów                    

387

Grąbków                    

638

Kotwasice                  

731

Malanów                  

1653

Miłaczew                  

280

Miłaczewek              

272

Miłaczewskie Młyny  

34

Poroże                        

239

Rachowa                    

126

Skarżyn-Kolonia        

145

Targówka                    

330

Zygmuntówek            

76

Żdżenice                    

355

Porównując ww. zestawienie z 2016 r. najwięcej mieszkańców przybyło w m. Grąbków (7), Kotwasice (7) i Rachowa (7). Jednocześnie najwięcej mieszkańców stracił Malanów (12) i Feliksów (7).

W 2017 roku odnotowano 19 urodzeń więcej niż zgonów (w 2016 r. różnica wyniosła tylko o 4 więcej).

Inwestycje w 2017 r.

 • Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Malanowie – w ramach projektu zmodernizowano energetycznie 1 budynek o powierzchni użytkowej 2105m2, wybudowano instalację fotowoltaiczną i uzyskano dodatkową zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 23,7 kW. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 648 143,29 zł.
 • Budowa ścieżki rekreacyjnej - przebudowano 265 m ścieżki zlokalizowanej pomiędzy ul. Stawiszyńską, a drogą powiatową biegnącą w kierunku cmentarza, zamontowano 8 szt. latarń oraz usytuowano obiekty małej architektury i rekreacji (ławkę parkową, kosz na śmieci, tablicę informacyjną, która zawiera informacje o zabytkach zlokalizowanych na terenie gminy Malanów, planszę do gry w klasy oraz blokadę parkingową). Całkowita wartość inwestycji wyniosła 176 713,61 zł.
 • Przebudowa drogi w Żdżenicach - kolejny 990 metrowy odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej, który został wybudowany w Żdżenicach, rozpoczyna się od granicy z miejscowością Cisew, położoną na terenie gminy Turek, a biegnie w stronę posesji nr 74 w Żdżenicach, o wartości 396 686,37 zł.
 • Budowa drogi w m. Targówka (nowa nawierzchnia) – na odcinku 620 m od świetlicy wiejskiej w Targówce w stronę posesji 39, o wartości 312 779,91 zł.
 • Budowa drogi w m. Poroże (nowa nawierzchnia) – na odcinku 530 m (od posesji nr 21 w stronę Celestyn), o wartości 242 275,62 zł.
 • Budowa drogi w m. Kotwasice (nowa nawierzchnia) – na odcinku 990 m od stacji uzdatniania wody w stronę posesji 83, o wartości 530 967,81 zł.
 • Modernizacja drogi w miejscowościach Żdżenice i Grąbków – wykonanie remontów cząstkowych oraz wzmocnienie konstrukcji drogi pomiędzy drogą wojewódzka nr 470, a Żdżenicami. Wzmocnienie polegało na nałożeniu dodatkowej warstwy betonu asfaltowego o grubości 5 cm na odcinku o długości 2,43 km, o wartości 725 458,11 zł.
 • Remont drogi w Miłaczewie (nowa nawierzchnia) - na odcinku 896 mb (od skrzyżowania z drogą powiatową w stronę posesji nr 6). Remont drogi polegał na jej oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową oraz położeniu warstwy ścieralnej o grubości 5cm, o wartości 158 354,75 zł.
 • Trzy drogi na terenie gminy Malanów o łącznej długości 1000 metrów naprawiono za pomocą destruktu , w miejscowości Grąbków 300 metrów, w miejscowości Malanów i miejscowości Feliksów 700 metrów. Łącznie na te trzy drogi wydatkowano 72 490,00 zł.
 • Wsparcie finansowe budowy drogi Miłaczew – Skarżyn – dotacja dla powiatu w wysokości 200 000,00 zł.
 • Wsparcie finansowe budowy chodników przy drogach powiatowych w Gminie Malanów w wysokości 20 000,00 zł. – budowa chodnika przy ul. Szkolnej
 • Utwardzenie placu przy SP w Kotwasicach utwardzono 295,67 m². Utwardzenie zostało wykonane z kostki betonowej o gr. 8 cm. Koszt wykonania robót budowlanych wyniósł 45 310,00 zł.
 • Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Dziadowicach oraz wykonanie podbitki - W ramach inwestycji zostało wykonane w dwóch etapach utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej o łącznej powierzchni ok. 356 m². Utwardzenie zostało wykonanez kostki betonowej o gr. 8 cm. Dodatkowo została również wykonana podbitka na świetlicy wiejskiej w Dziadowicach. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 51 134,02 zł.
 • Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czachulcu Starym - w ramach inwestycji dokonano termomodernizacji ściany wschodniej budynku - 74,246 m² oraz ściany zachodniej 69,370 m² - za 11 690,56 zł.
 • Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Targówce - ocieplono ściany budynku, wykonano elewację z tynku, pomalowanie całej świetlicy, wykonanie podbitki i opaski wokół budynku z podestem. Dodatkowo zakupiono wyposażenie w postaci szafy chłodniczej. Całkowita wartość inwestycji to 55 853,12 zł.
 • Modernizacja budynku ŚDS w Miłaczewie - modernizacja elewacji, położenie kostki brukowej wraz z podjazdem. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 79 062,11 zł.
 • Prace remontowo – adaptacyjne w ŚDS w Miłaczewie.
 • Zakup busa dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłaczewie – Całkowity koszt przedsięwzięcia to 193 110,00 zł.
 • Budowa 2 odcinków wodociągu w m. Kotwasice dł. 185 m. oraz w m. Dziadowice odcinek dł. 924 m.
 • Adaptacja serwerowni do obecnych standardów i przepisów prawnych -kwota: 71 607,94 zł .
 • Kotwasice – zamontowano 4 latarnie, wykonana została linia kablowa oświetlenia drogowego o długości około 412 m. Koszt robót budowlanych wyniósł 20 313,00 zł.
 • Malanów ul. Spółdzielców – zamontowano 7 latarni, wykonana została linia kablowa oświetlenia drogowego o długości około 670 m. Koszt inwestycji wyniósł 33 799,99 zł.
 • Żdżenice – montaż 2 opraw oświetlenia drogowego w m. Żdżenice. Koszt wykonania robót budowlanych wyniósł 4 417,47.

W 2017 r. zostało przygotowanych również wiele dokumentacji niezbędnych do realizacji inwestycji:

 • Dokumentacja na budowę drogi w miejscowości Bibianna na kwotę w wysokości 8 600,00 zł.
 • Dokumentacja na budowę drogi w miejscowości Feliksów na kwotę w wysokości 23 500,00 zł. (termin wykonania dokumentacji do końca stycznia br.).
 • Dokumentacja na budowę drogi w miejscowości Skarżyn Kolonia na kwotę w wysokości 5 000,00 zł .
 • Dokumentacja na budowę drogi w miejscowości Malanów, ulica Stawiszyńska, na kwotę w wysokości 49 400,00 zł ( termin wykonania dokumentacji - do końca kwietnia br.).
 • Dokumentacja na budowę drogi w miejscowości Kotwasice (Kotwasice-Zygmuntówek) na kwotę w wysokości 8 000,00 zł.
 • Dokumentacja na uregulowanie ruchu drogowego w miejscowości Grąbków (budowa ścieżki obok remizy) na kwotę w wysokości 6 500,00 zł.
 • Dokumentacja na projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m. Targówka o długości ok. 510m. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 4 200,00 zł. Dodatkowo w 2017 roku zostały zakupione materiały do wybudowania odcinka sieci wodociągowej. Koszt materiałów wyniósł 11 320,27 zł.  
 • Dokumentacja na projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Malanowie na ul. Nowej o długości ok. 130m. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 3 450,00 zł. Dodatkowo w 2017 roku zostały zakupione materiały do wybudowania odcinka sieci wodociągowej. Koszt materiałów wyniósł 3 442,50 zł.  
 • Feliksów – w ramach dokumentacji został wykonany projekt rozbudowy sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej. Projektowany odcinek wynosi około 50 m. Koszt dokumentacji wyniósł 4 250,00 zł.
 • Grąbków – w ramach dokumentacji został wykonany projekt rozbudowy sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej na wysokości posesji Grąbków 100. Projektowany odcinek wynosi około 600,00 m. Koszt dokumentacji wyniósł 4 500,00 zł.
 • Grąbków - w ramach dokumentacji został wykonany projekt rozbudowy sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej. Projektowany odcinek rozpoczyna się na wysokości posesji Grąbków 100a a kończy się na wysokości skrzyżowania z drogą wojewódzką. Projektowany odcinek sieci wodociągowej wynosi około 848 m. Koszt dokumentacji wyniósł 5 800,00 zł.
 • Dziadowice - w ramach dokumentacji został wykonany projekt rozbudowy sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej. Projektowany odcinek wynosi około 90 m. Rozbudowa wodociągu rozpoczyna się od posesji Dziadowice 21 do posesji Dziadowice 19. Koszt dokumentacji wyniósł 2 500,00 zł.
 • Poroże - w ramach dokumentacji został wykonany projekt rozbudowy sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej. Projektowany odcinek rozpoczyna się na wysokości posesji Poroże 11, projektowany odcinek wynosi około 90 m. Koszt dokumentacji wyniósł 2 500,00 zł.
 • W 2017 roku Gmina Malanów przystąpiła do wykonania I etapu inwestycji dotyczącej przebudowy Ośrodka Zdrowia w Malanowie polegającej na wykonaniu inwentaryzacji budynku mieszkalno - usługowego w Malanowie. Koszt wykonania ww. dokumentacji wyniósł 4 720,00 zł.
 • Celestyny – w ramach inwestycji została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa dot. budowy oświetlenia przy drodze gminnej w m. Celestyny (zaprojektowana linia kablowa oświetlenia o długości 1297 m. wraz z 25 latarniami). Koszt dokumentacji wyniósł 9 225,00 zł.
 • Dziadowice – Folwark – w ramach inwestycji została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa dot. rozbudowy oświetlenia przy drodze gminnej w m. Dziadowice - Folwark. zaprojektowana przebudowa na istniejącej linii napowietrznej, zostało zaprojektowane 7 opraw. Koszt dokumentacji wyniósł 4 182,00 zł.
 • Grąbków – w ramach inwestycji została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa dot. budowy oświetlenia przy drodze gminnej w m. Grąbków (zaprojektowana linia kablowa oświetlenia o długości 1187 m wraz z 16 latarniami). Koszt dokumentacji wyniósł 6 273,00 zł.
 • Dwie dokumentacje projektowo – kosztorysowe dot. rozbudowy oświetlenia przy drodze gminnej w m. Kotwasice oraz budowy oświetlenia w m. Kotwasice (Brody). (zaprojektowana linia kablowa oświetlenia o długości 79 m, oraz zostało zaprojektowane 2 latarnie).Dokumentacja projektowo – kosztorysowe dot. rozbudowy oświetlenia w m. Brody w kierunku m. Zygmuntówek (zaprojektowana linia kablowa oświetlenia drogowego o długości 705 m, oraz zostało zaprojektowane 14 latarni). Koszt obu dokumentacji wyniósł 10 332,00 zł.
 • Miłaczewek - W ramach inwestycji zostały wykonane dwie dokumentacje projektowo –   kosztorysowe. Pierwsza dokumentacja dotyczy przebudowy linii napowietrznej 0,4 kV poprzez montaż opraw oświetlenia drogowego w m. Miłaczewek przebudowy istniejącej linii napowietrznej poprzez montaż opraw oświetlenia drogowego – 2 oprawy. Druga dokumentacja dotyczy przebudowy istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV poprzez montaż przewodu i opraw oświetlenia drogowego – zaprojektowano 3 oprawy.
 • Targówka – w ramach inwestycji została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa dot. budowy kablowej linii oświetleniowej wraz z latarniami w miejscowości Targówka (zaprojektowana linia kablowa oświetlenia drogowego wraz z 9 latarniami).

Pozyskane środki zewnętrzne

 • 1 348 822,28 zł - dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 3 Energia, działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałania 3.2.1 na realizację zadania „Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Malanowie”.
 • 1 720 381,00 zł. – dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizacje zadania „Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji i Stacji Uzdatniania Wody w Malanowie”.
 • 116 250,00 zł z Województwa Wielkopolskiego na przebudowę drogi w miejscowości Targówka, Grąbków.
 • 100 000,00 zł. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na przebudowę 265 m ścieżki zlokalizowanej pomiędzy ul. Stawiszyńską, a drogą powiatową biegnącą w kierunku cmentarza.
 • 84 950 zł – dofinansowanie z PFRON na realizację projektu „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” dla ŚDS w Miłaczewie.
 • 82 326,40 zł - Projekt ,,Kompleksowe wsparcie kompetencji kluczowych uczniów gimnazjów w powiecie tureckim’’ realizowany jest w partnerstwie DGA S.A. oraz Tureckiej Izby Gospodarczej, uczestniczą w nim uczniowie klas gimnazjalnych w Malanowie, Kawęczynie, Brudzewie i Kowalach Pańskich.
 • 79 062,11 zł. z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie modernizacji elewacji, położenie kostki brukowej wraz z podjazdem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Miłaczewie.
 • 30 000,00 zł z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” na Modernizację i doposażenie świetlicy wiejskiej w Targówce.
 • 29 700 zł - Program Lokalny Animator Sportu 2017 – dofinansowanie na zatrudnienie animatorów.
 • 17 040 zł - Szkolny Związek Sportowy ,,WIELKOPOLSKA’’, zadanie ,,Szkolny Klub Sportowy’’.
 • 16 432zł - Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach ,,Bezpieczna+’’
 • 16 400 zł - Rządowy program: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.
 • 11 633,80 zł - W ramach złożonego do Wojewody Wielkopolskiego wniosku pozyskano środki z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i środki opatrunkowe – SP Malanów.
 • 9 991,50 zł - Gmina Malanów została laureatem konkursu grantowego „Fundusz Naturalnej Energii” ogłoszonego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz Fundację Nasza Ziemia. Zwycięski projekt pn AKCJA „ODDYCHAJ I PYŁU NIE WDYCHAJ” będzie realizowany w 2018 r.
 • 8 420 zł - Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki publicznej.
 • 7 000 zł - ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura - Interwencje 2017 na organizację koncertu i warsztatów Muzyczne pejzaże z Agnieszką Osiecką.
 • 5 100 zł - Pilotażowy program wsparcia nauczania języka niemieckiego przez Samorząd Powiatu Tureckiego w klasach I-III szkół podstawowych w latach 2017-2020, dotacja ze starostwa.
 • 4 200 zł - dofinansowanie z Polsko –Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Polsko-niemiecka wymiana młodzieży.
 • poza powyższymi złożonych było szereg wniosków, które z różnych przyczyn nie otrzymały dofinansowania bądź są jeszcze w trakcie oceny.

Wsparcie i pomoc mieszkańcom

 • W ramach programu Rodzina 500 obsłużono 607 wniosków i wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie 5 257 006, 20 zł.
 • 15 organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, kluby sportowe, OSP, spółki wodne) otrzymało wsparcie realizacji swoich statutowych zadań w kwocie 136 000 zł.
 • Usunięto prawie 100 ton wyrobów zawierających azbest.
 • 20 uczniów otrzymało stypendia sportowe łącznie w kwocie 13 800 zł.
 • 48 uczniów otrzymało stypendia za wyniki w nauce, łącznie w kwocie 19 600 zł.
 • Zwiększono liczbę podopiecznych w ŚDS o 8 osób.
 • Finalista Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego otrzymał stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe.
 • ok. 200 rolników otrzymało bezpłatną pomoc przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie.
 • 39 mieszkańców skorzystało z dofinansowania sterylizacji suczek i kotek.
 • Mateusz Dawicki otrzymał wsparcie w starcie w Tour de Pologne.
 • Zorganizowany został szereg badań profilaktycznych, w tym mammografia, cytologia czy badanie słuchu.
 • Zorganizowane zostały badania gleby.
 • Zorganizowane zostały spotkania z przedstawicielami Lokalnej Grupy Działania TUR i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Na portalu malanowskim utworzone zostały dwie nowe podstrony, gdzie w jednym miejscu znajdują się najważniejsze informacje dla mieszkańców i inwestorów.
 • Trwają prace nad utworzeniem Młodzieżowej Rady Gminy.

Mróz i wiatr

Ubiegłoroczna pogoda nie rozpieszczała nikogo. Najpierw przyszły wiosenne przymrozki, a potem pamiętne dwie noce, podczas których wiało, padało i grzmiało. Skutkiem tych pogodowych anomalii były liczne straty w rolnictwie, budynkach i drzewostanie.

Wiosenne przymrozki dotknęły 30 gospodarstw i uszkodziły uprawy na powierzchni ponad 124 ha; dwukrotne huragany uszkodziły 15 gospodarstw i spowodowały uszkodzenia budynków i straty w uprawach na powierzchni ponad 16 ha. Poszkodowanym wypłacono środki finansowe z rezerwy budżetu państwa na kwotę 190 460 zł. Ucierpiał także budynek świetlicy wiejskiej w Targówce, z którego wiatr zerwał część dachu.

Pracowity rok dla strażaków

Miniony rok był pracowity dla strażaków z terenu naszej gminy. Nawałnice i porywiste wiatry które przeszły przez naszą gminę sprawiły, że do akcji wyjeżdżali druhowie z jednostek, które zazwyczaj nie mają okazji brać udziału w akcjach ratowniczych.

Liczba wyjazdów wg, jednostek OSP

 1. OSP Malanów – 80 wyjazdów
 2. OSP Kotwasice – 9 wyjazdów
 3. OSP Grąbków – 7 wyjazdów
 4. OSP Feliksów – 2 wyjazdy
 5. OSP Żdżenice – 1 wyjazd

Rok 2017 to także spory zastrzyk sprzętowy: jednostki w Targówce i Żdżenicach wzbogaciły się o motopompy pływające, straż w Kotwasicach nabyła nowy system selektywnego wybierania, a strażacy z Grąbkowa mogą cieszyć się nowoczesną motopompą. Młodzieżowa drużyna pożarnicza otrzymała nowe dresy, strażacy z Grąbkowa wyposażeni zostali w nowe pasy sportowe, a jednostki z Kotwasic i Malanowa otrzymały kolejne plandeki.

Fundusz sołecki, czyli pieniądze o których decydują mieszkańcy

Kolejny rok funkcjonowania Funduszu sołeckiego w naszej gminie. Mieszkańcy po raz kolejny mieli możliwość zadecydować na co przeznaczyć przysługujące sołectwu środki finansowe. Decyzje zostały podjęte na zebraniach wiejskich 2016 r.

W 2017 r. łączne wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły 308 040,84 zł. Ze środków funduszu wykonano m.in.

 • Remonty i modernizacje świetlic
 • Zakupiono wyposażenie do świetlic
 • Remont chodnika na ul. Parkowej
 • Zagospodarowano tereny wokół świetlic wiejskich
 • Poprawiono nawierzchnie  żwirowych dróg gminnych
 • Zorganizowano 9 imprez integracyjnych w tym jedna impreza wspólna trzech sołectw
 • Wykonano tabliczki kierunkowe, które ułatwiają dojazd do posesji
 • Wykonano oświetlenie drogowe oraz przygotowano dokumentacje dla kolejnych lamp
 • Wykonano dokumentacje dróg w Bibiannie, Skarżynie Kolonii i  Żdżenicach
 • Zakupiono drobny sprzęt dla straży pożarnych

Sukcesy małych i dużych

 • I miejsce w II Ogólnopolskim Turnieju Tańca Freestyle o Puchar Wójta Gminy Czermin Sławomira Spychaja w Broniszewicach - Zespół z Malanowa w składzie: Hanna Harasna, Natalia Aleksander, Aleksandra Kaczorowska, Karina Kapusta, Zofia Stawicka, Maja Grzelka i Katarzyna Pietrzak zaprezentował taniec hip hop.
 • I miejsce III Ogólnopolskim Turnieju Tańca Freestyle o Puchar Burmistrza Sycowa zaliczanego do Grand Prix Polski PZTF - zespołu z Malanowa prowadzonego przez panią instruktor Karolinę Secler-Szczepaniak ze Szkoły Tańca Sieraszewski Dance.
 • Sukcesy zespołu Tradycja i kapeli To My - Jury w sposób szczególny doceniło kunszt muzyczny zespołu Tradycja przyznając członkom zespołu pierwsze nagrody we wszystkich trzech kategoriach, w których wystąpili:  (w kategorii zespołów śpiewaczych – zespół Tradycja), (w kategorii kapel ludowych – wyodrębniony, męski skład Tradycji pod nazwą kapela To My w osobach: Kazimierz Rasiński – skrzypce, Eugeniusz Włodarczyk- basy kaliskie, Jan Czerniak – bęben, Tadeusz Płóciennik – klarnet, Marian Gil – akordeon), (w kategorii solistów – Janina Pakuła).
 • Wyróżnienie dla kapeli TO MY w Wojewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym – Dziekanowice 2017.
 • Wiktor Ogrodowczyk został Super Mistrzem Pięknego Czytania w konkursie powiatowym.
 • Nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla pań: Anny Marciniak nauczycielki matematyki i muzyki oraz Jolanty Piekarczyk – nauczycielki języka polskiego.
 • Reprezentacja  w składzie:  Bartosz  Podębski (kl. V b), Wiktor Ogrodowczyk (kl. V b), Kamil Stefaniak (kl. V b) oraz Marika  Kujawa (kl. VI b)  uplasowała się  na  31 miejscu w Wielkopolsce w drużynowych  szachach Szkół Podstawowych.
 • Wicemistrzostwo powiatu i udział w finale wojewódzkim uczennic szkoły podstawowej w Malanowie w pływaniu.
 • Zwycięstwo Mai Grzelki w V Międzypowiatowym Konkursie Piosenki Ekologicznej dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.
 • Maria Krawczyk otrzymała wyróżnienie w konkursie plastycznym „Moja mała Ojczyzna”.
 • Szymon Ptak zdobył II miejsce w eliminacjach regionalnych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”.
 • Nagroda dla Wiktorii Włodarczyk w konkursie muzycznym i Natalii Młynarczyk w konkursie plastycznym w Powiatowym Konkursie "Śpiewam i maluję" organizowanym przez Centrum Kultury w Dobrej.
 • Maja Szamburska, pomyślnie przeszła eliminacje rejonowe do XXII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Czerwonak 2017” i została nominowana do udziału w finale festiwalu.
 • Trzy pierwsze miejsca na szczeblu powiatu konkursu na najpopularniejszego sołtysa roku organizowanego przez Głos Wielkopolski zajęli Sołtysi: Grażyna Pietroń, Karolina Kolenda i Józef Mikosik.
 • Drugie miejsce na szczeblu powiatowym konkursu na gospodynię roku organizowanego przez Głos Wielkopolski zajęła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Bożena Kołek .
 • Zwycięstwo OSP Malanów w Manewrach/Warsztatach z Ratownictwa Medycznego dla OSP KSRG Powiatu Tureckiego, które odbyły się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku.
 • III miejsce dziewczęcej oraz IV miejsce chłopięcej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Malanowa podczas zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Powiatu Tureckiego.

Wydarzenia kulturalne i sportowe

 • XIV Dni Malanowa uświetniły koncerty Stefano Terrazzino i zespołu Piersi, Góralskiej Hory oraz lokalnych artystów.
 • Konkurs kulinarny Nasze Jadło organizowany przez CKiBP we współpracy ze sołectwem Miłaczew. W konkursie udział wzięło 8 sołectw.
 • Gminno-parafialne dożynki odbyły się 20.08.2017 r. w sołectwie Targówka za organizację odpowiadała Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie.
 • XI plener malarski Malowniczy Malanów organizowany przez Stowarzyszenie Nadzieja we współpracy z Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie odbył się   Dziadowicach.
 • Gminny przegląd piosenki dziecięcej i młodzieżowej Na wesoła nutę organizowany przez CKiBP.
 • Przegląd twórczości artystycznej powiatu tureckiego organizowany przez Stowarzyszenie Nadzieja we współpracy z Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną w Malanowie.
 • Turniej tańca organizowany przez Stowarzyszenie Nadzieja we współpracy z Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną w Malanowie.
 • Turniej charytatywny „Na maxa dla Maksa”.
 • Halowa Liga Piłki Nożnej 2017.
 • I Letnia Olimpiada Przedszkolaków.
 • Gminna Liga Piłki Nożnej – sezon 2016/2017 – po raz pierwszy mistrzem została drużyna Tornado Targówka.
 • XII Biegi Uliczne Malanowska Jesień.
 • Obchody 99 rocznicy odzyskania Niepodległości.
 • Wyścig kolarski „Szlakiem Bursztynowym – Hellena Tour 2017”
 • SP Dziadowice - Udział w VII Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia poprzedzonym realizacją projektu w szkole.
 • II Dzień Ucznia –Dzień Młodego Sportowca w SP Miłaczew.
 • Narodowe Czytanie Wesela w SP Miłaczew.
 • Dzień Przedszkolaka.
 • Spotkanie ze strażakami w przedszkolu.
 • Dzień pluszowego misia w SP w Kotwasicach

Pozostałe

 • Wykryto i usunięto 94 awarii wodociągowych i 33 awarie kanalizacji sanitarnej.
 • Do schroniska trafiło 20 bezpańskich zwierząt.
 • Odbyły się wybory uzupełniające na Sołtysa Sołectwa Grąbków.
 • OSP MALANÓW współpracując z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu oraz Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną w Malanowie zorganizowały zbiórkę krwi pod hasłem "Twoja krew ratuje życie". Zbiórkę przeprowadzono w piątek 21 kwietnia w Świetlicy Wiejskiej w Malanowie.
 • Gmina Malanów przystąpiła do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
 • Gmina Malanów przystąpiła do Turkowskiego Klastra Energii.
 • Prowadzone były rozmowy dot. możliwości gazyfikacji Malanowa.
 • O prawie 480 000 zł wzrosły wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • O prawie 50 000 zł wzrosły wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.
 • Realizacja przez dziesięcioosobową grupę gimnazjalistów we współpracy z Gminą Malanów i środowiskiem lokalnym projektu wzmacniającego kompetencje społeczne i obywatelskie pt.; „Młodzieżowe inspiracje”.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z najważniejszych wydarzeń minionego roku

GALERIA

DM

 


Pozostałe aktualności